Video Tập Mông Với Band

4 Bài Tập Đốt Mỡ Với Mini Band

The Gym Shop 15/08/2019

4 Bài Tập Đốt Mỡ Với Mini Band 1. Standing Mini Band Booty Burner Hoàn thành 2-3 rounds Nghỉ 45s giữa mỗi round Nghỉ 60s giữa mỗi supersets SUPERSET #1: Monster Walks: 10-20 reps mỗi bên Side Shuffle: 10-20 reps mỗi bên SUPERSET #2: Squat External Rotation: 10-20 reps mỗi bên Squat Jacks: 10-20 reps SUPERSET #3: Standing Lateral Raises: 10-20...

Xem chi tiết

26 Bài Tập Cơ Bản Với Dây Mini Band

The Gym Shop 15/08/2019

26 Bài Tập Cơ Bản Với Dây Mini Band 1. Side Plank Clams 2. Plank Jacks 3. Fire Hydrants 4. Donkey Kicks 5. Clams 6. Mini Band Glute Bridge 7. Bridge Abductions 8. Seated Abductions 9. Single Leg Glute Bridge 10. Straight Leg Kick Back 11. Straight Leg Lift 12. Lying Side Raise 13. Lying Kick Backs...

Xem chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
086.976.1618